Allah Ki Mohabbat kis ko milygi Allah Kis Se Khush Hota Hai